Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig som medarbetare en god arbetsmiljö, bra anställningsvillkor och möjligheter till vidareutbildning, forskning och utveckling.

Hos oss får du utvecklas och aktivt bidra till att utveckla verksamheten. Du får arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.

Du har också möjligheter att utveckla din kompetens utifrån din verksamhets behov och arbeta med förbättringar i teori och praktik. Vi jobbar med moderna metoder och teknik.

Vi jobbar ständigt med ett öppet arbetsklimat och gott bemötande. Hos oss får du arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats. Helt enkelt ett meningsfullt arbete – varje dag!