En vuxen och två barn vid havet

Vårt erbjudande

Vill du hjälpa dem som behöver det mest och se till att våra invånare får ett friskare, tryggare och rikare liv? Vi är 7000 kollegor som vill samma sak som du.

Undersökningar bland våra medarbetare visar att de trivs och kan utvecklas hos oss. De flesta jobbar här länge och den samlade kompetensen är vår största tillgång. Vi erbjuder en rad olika arbetsvillkor och förmåner. Det gör vi för att vi bryr oss om dig som jobbar hos oss.

Vi tycker att det är viktigt med kompetensutveckling och erbjuder dig internutbildningar, medarbetar- och nätverksdagar, traineeprogram och auskultationer. Trivsel, trygghet och ett stort engagemang i både våra kollegors och invånares hälsa gör att vi når goda resultat i mätningar och rankningar.

Vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal med förmåner som gör att du kan känna dig trygg hela livet. Vi arbetar aktivt för att skapa friskare arbetsplatser för att kunna ge våra medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas och må bra. Vi genomför bland annat en medarbetarenkät vartannat år där du får möjlighet att uttrycka dina tankar kring arbetsmiljön. En del i en god arbetsmiljö är också att våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Hos oss får du:

 • en god arbetsmiljö, bra anställningsvillkor och möjligheter till vidareutbildning, forskning och utveckling
 • utveckla din kompetens och aktivt bidra till att utveckla verksamheten
 • arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats
 • jobba med moderna metoder och ny teknik
 • ständigt jobba med ett öppet arbetsklimat och gott bemötande
 • arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats.

När du jobbar hos oss vill vi att du:

 • bemöter människor på ett bra sätt
 • tar ansvar och når goda resultat
 • aktivt söker det du behöver för att utföra ditt arbete
 • tar initiativ till och deltar i förbättringsarbeten
 • samarbetar över yrkesgränser
 • arbetar tillsammans med oss för ett friskare, tryggare och rikare liv för våra invånare.
Person med papegoja på axeln kramar en katt

Foto: maddoc

Förmåner för hälsa och balans i livet

Vi arbetar aktivt för att skapa friska arbetsplatser som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas och må bra.

Må bra med friskvård

Fysisk aktivitet är en av grundstenarna i byggandet av en god fysisk och psykisk hälsa. När du mår bra presterar du också bra på jobbet. Därför får du som medarbetare ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor som du kan använda till de aktiviteter som passar dig bäst.

Företagshälsovård

Till hjälp i vårt arbetsmiljöarbete har vi vår företagshälsovård som heter Arbetsmiljö och hälsa. På Arbetsmiljö och hälsa kan du vid behov få hjälp av bland annat företagsläkare, psykolog, kurator och ergonom.

Hälsoinspiratörer

Hos oss finns 350 medarbetare som också är hälsoinspiratörer. De inspirerar, motiverar och uppmuntrar medarbetare till en hälsosammare livsstil samt planerar och genomför olika aktiviteter som uppmuntrar till hållbar hälsa och friskare arbetsplatser.

Kostnadsfria terminalglasögon

Du som arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm har rätt att genomgå en särskild synundersökning för arbetet. Om det visar sig att du behöver speciellt anpassade glasögon för bildskärmsarbetet får du bidrag till detta.

Möjlighet att vara med i personalklubbar och gemensamma evenemang och motionstävlingar

Våra personalklubbar finns till för att du ska må bra och aktivera dig tillsammans med dina kollegor. Helt enkelt för att du ska trivas hos oss. Vi arrangerar också årligen interna tävlingar i golf och innebandy som är väldigt populära bland våra medarbetare.

Tobaksfri arbetsmiljö

Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobak inom Region Kalmar län, oavsett om du jobbar hos oss eller besöker våra verksamheter.

Satsa på din hälsa och vår miljö– hyr en cykel

Under tre år kan du hyra cykel som förmån genom bruttolöneavdrag. Därefter väljer du själv om du vill lämna tillbaka cykeln eller köpa loss den. Lätt för dig som vill cykelpendla till jobbet och för dig som gillar att cykla på fritiden.

Vuxen och barn på cykel

Foto: Alexander Hall

Semester, flex och arbetstid

Möjlighet till flex och årsarbetstid

Vår ambition är att du i möjligaste mån ska kunna påverka ditt arbetsschema. Arbetstider varierar givetvis beroende på verksamheten. Beroende på vilken verksamhet du jobbar inom kan det finnas möjlighet till flexibel arbetstid och årsarbetstid.

Extra semesterdagar

Du har 25 semesterdagar och betald semester från det året du börjar. Det år du fyller 40 år får du sex semesterdagar till och har då totalt 31 dagar. Året du fyller 50 år får du ytterligare en semesterdag och har då rätt till 32 dagar.

Erbjudande om heltid

Tillsvidareanställda och visstidsanställda som jobbar deltid hos oss kan ansöka om att få jobba heltid. Erbjudandet kan innebära en kombination av tjänster eller arbete vid annan avdelning, klinik eller förvaltning.

Vuxen med barn på styltor

Foto: Mattias Johansson

Vi ger dig extra när du blir förälder

Vi ger dig 10% av din lön när du är föräldraledig utöver den ersättning du redan får från Försäkringskassan. Har du en månadslön som överstiger Försäkringskassans inkomsttak får du även föräldralön som tillsammans med övriga ersättningar ger dig motsvarande cirka 90% av din lön. Vi täcker upp så att det inte blir så stor skillnad mellan vad du får när du är föräldraledig och när du jobbar.

Förkortad arbetstid

Som förälder har du möjlighet att korta ner din arbetstid till 75% av den ordinarie arbetstiden tills ditt barn fyllt 12 år.

Tjänstepension även när du är föräldraledig

Vi sätter in pengar till din tjänstepension när du är föräldraledig, så att du inte tappar något i ditt tjänstepensionssparande. Detta gäller när du är föräldraledig för barn upp till 18 månader eller är ledig upp till 25% av ordinarie arbetstid med stöd av föräldraledighetslagen för barn upp till 8 år.

Friskvårdsbidrag vid föräldraledighet

Du får fullt friskvårdsbidrag även när du är föräldraledig!

Planera för framtiden

Tjänstepension

Varje år sätter Region Kalmar län in en viss procent av din lön till tjänstepensionen. För en månadslön på 30.000 kronor per månad motsvarar det en inbetalning på 21.600 kronor per år. Tjänstepensionen ger dig ett viktigt tillskott när du går från arbetsliv till pensionärsliv. Det är du själv som bestämmer var pengarna placeras.

Växla lön till pension

Hos oss har du möjlighet att löneväxla vilket betyder att du byter en del av din lön mot pension i framtiden.

Äldre personer vattnar i trädgården

Foto: Mattias Johansson

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

Sjuklön och ersättning om du blir sjuk

De första 14 dagarna betalar Region Kalmar län din sjuklön, därefter får du sjukpenning från Försäkringskassan. Förutom sjukpenningen från Försäkringskassan kan du få 10% av din grundlön sjukdag 15–90. Där det ändå blir en skillnad i ersättning på grund av Försäkringskassans ersättningstak, täcker vi upp så att det inte blir så stor skillnad mellan vad du får när du är sjukskriven och när du jobbar.

Om olyckan är framme

Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du känna dig trygg med att du får ersättning om något skulle hända dig. Hos oss är alla medarbetare försäkrade genom AFA Försäkring. Försäkringen gäller vid sjukdom, arbetsskada och indragen sjukpenning.

Trygg arbetsmiljö och trygga arbetsvillkor

Vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal med förmåner som
gör att du kan känna dig tryggare hela livet. Kollektivavtalet har
arbetsgivaren och de fackliga organisationerna arbetat fram
tillsammans.

Rätt till ledighet med bibehållen lön

Vid vissa kontakter med vården har du som anställd inom Region Kalmar län rätt till ledighet med bibehållen lön. Du har rätt till ledighet med bibehållen lön vid:

 • mammografihälsokontroll som Region Kalmar län kallar till
 • gynekologisk cellprovskontroll som Region Kalmar län kallar till
 • blod- och plasmagivning
 • besök hos Mödrahälsovård, två gånger per graviditet per förälder
 • akut sjukdom eller olycksfall under arbetstid vid första vårdbesöket
 • särskilda angelägenheter där du kan få ledigt och behålla din lön under 10 dagar per kalenderår.