Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Vårdklädd medarbetare med patient.

Vårdutbildad utomlands

Du som är läkare, sjuksköterska eller har annan utbildning inom sjukvård eller tandvård från andra länder är välkommen att arbeta i Region Kalmar län.

För att arbeta hos oss, som till exempel läkare eller sjuksköterska, måste du först ha svensk yrkeslegitimation, uppfylla europeiska språkskalenivån C1 i svenska och vara väl förtrogen med aktuell hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss så hänvisar vi vissa yrkeskategorier som är utbildade utomlands till vår webbtjänst för intresseanmälan. Du får där fylla i ett antal frågor samt skicka in CV, personligt brev, beslut från Socialstyrelsen samt ytterligare dokument du vill hänvisa till.

Praktik för dig som studerar utomlands

Under 2023 har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot studenter som studerar utanför Sverige. 

Kurser i Svenska

För dig som har jobbat inom hälso- och sjukvård utomlands erbjuder vi  språkutbildning i sjukvårdssvenska. 

Svenska i vården

För anställda hos oss som ännu inte inte fått sin svenska legitimation erbjuder vi kursen svenska i vården som ges på Högalids folkhögskola och Vimmerby folkhögskola.

Om kursen Svenska i vården på Högalids folkhögskolas webbplats

Om kursen Svenska i vården på Vimmerby folkhögskolas webbplats

För intresse och anmälan kontakta: Anna Kågestad anna.kagestad@regionkalmar.se

Svenska för akademiker

Har du en utländsk akademisk utbildning och vill lära dig svenska? Under hösten 2023 startar kursen Svenska för akademiker via Region Kalmar län och Högalids Folkhögskola.

Kursen riktar sig till dig som lyder under massflyktingsdirektivet, har en utländsk akademisk utbildning (gärna inom hälso- och sjukvård) och är bosatt i Kalmar län. Syftet med språkkursen är att du ska gå från nybörjare till grundnivå i svenska språket.

Start 21 augusti 2023 till och med 31 maj 2024, på Högalids Folkhögskola i Kalmar.

Välkommen att anmäla ditt intresse till Anna Kågestad, anna.kagestad@regionkalmar.se

Du som är intresserad kommer att bli kallad till ett informationsmöte där vi berättar mer om kursen samt antagningen.

Swedish for academics

Do you have a foreign academic education and want to learn Swedish? During the fall of 2023, the course "Swedish for academics" (Svenska för akademiker) will start via Region Kalmar län and Högalids Folkhögskola.

The course is for you who fall under the mass refugee directive, have a foreign academic degree (preferably in health care) and live in Kalmar county. The purpose of the language course is for you to go from beginner to basic level in the Swedish language.

Start 21th of August 2023 to 31st of May 2024, at Högalids Folkhögskola in Smedby, Kalmar.

You are welcome to announce your interest to Anna Kågestad, anna.kagestad@regionkalmar.se

Those of you who are interested will be called to a meeting where we will tell you more about the course and admission.

 

Frågor och svar

Hur skaffar jag svensk yrkeslegitimation?

För att få yrkeslegitimation krävs tillräckliga kunskaper i svenska. Därför erbjuder vi kurser i sjukvårdssvenska vid två av våra folkhögskolor. 

Upplägget är tre skoldagar med språkutbildning och två dagar med praktik inom hälso- och sjukvården.

- Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar, säger Fouad Badr, som tidigare har gjort språkpraktik.

Språkutbildningen i sjukvårdssvenska pågår tills den studerande har ett godkänt betyg i svenska.

Vad händer när jag har fått mitt godkända betyg i svenska?

Då bestämmer Socialstyrelsen om nästa steg. Detta kan se olika ut, men går ut på att du kan få göra ett medicinskt kunskapsprov och praktiskt tjänstgöring inom hälso- och sjukvården. Därefter beslutar Socialstyrelsen om yrkeslegitimation.