Utbildad utomlands

Du som är läkare, sjuksköterska eller har annan utbildning inom sjukvård eller tandvård från andra länder är välkommen att arbeta i Region Kalmar län.

För att söka vissa jobb hos oss, som till exempel läkare eller sjuksköterska, måste du först ha svensk yrkeslegitimation, uppfylla europeiska språkskalenivån C1 i svenska och vara väl förtrogen med aktuell hälso- och sjukvårdslagstiftning.

För dig som har jobbat inom hälso- och sjukvård utomlands erbjuder vi också språkutbildning i sjukvårdssvenska.