Susanne Svensson, tandhygienist

Susanne Svensson, tandhygienist

Susannes intresse för ett tandvårdsyrke förstärktes efter att hon genomfört vårt lärlingsprogram. Idag är hon tandhygienist på kliniken i Borgholm.

Efter sina gymnasiestudier kom Susanne i kontakt med Folktandvården i Kalmar läns lärlingsprogram, vilket direkt väckte hennes intresse.

– Jag sökte och fick till slut en plats på Folktandvården Smålandsgatan där jag stortrivdes. Redan där som 19-åring knöts ett starkt band till Folktandvården i Kalmar län.

Susanne berättar att ett intresse och en nyfikenhet för ett yrke inom tandvården har funnits ända sedan hon var barn. Men det var under lärlingsprogrammet som hon beslutade sig för att vidareutbilda sig inom odontologin.

– Valet var inte helt klart om jag skulle söka tandläkare eller tandhygienist, men tillslut föll valet på det sistnämnda vilket jag verkligen är nöjd med.

Efter studierna i Jönköping sökte sig Susanne återigen till Folktandvården i Kalmar län.

– Det var inget svårt val för mig. Arbetsmiljön är bra och det finns goda förutsättningar att påverka sin arbetssituation. Dessutom upplever jag att det finns en vilja här att uppmuntra medarbetare till vidareutveckling inom sin yrkesroll. Introduktionsprogrammet var självklart en välkommen inkörsport där man fick möjlighet att träffa medarbetare även från andra delar av verksamheten.

Susanne arbetar idag som tandhygienist på kliniken i Borgholm, vilken hon beskriver som en positiv arbetsplats med många möjligheter.

– Det bästa med mitt jobb är att jag får chansen att arbeta med trevliga medarbetare. Vi är alla i olika åldrar och på vår lilla klinik finns fem olika nationaliteter representerade bland medarbetarna, vilket jag anser är en styrka och ger en extra dynamik till arbetsmiljön. Ytterligare något som jag uppskattar med mitt arbete är bredden på patienterna och den dagliga kontakten med nya människor. Sedan tycker jag att det är positivt att jag har möjlighet att påverka mitt arbete, bland annat genom schema, bokningar och arbetsuppgifter.