Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Simon, sjuksköterska

Möt Simon Erlingsson, sjuksköterska

Simon arbetar med att behandla blodsjukdomar på hematologiska dagvården på länssjukhuset i Kalmar sedan flera år tillbaka.

Som sjuksköterska är det mycket som ska samordnas när patienter utreds och förbereds inför kommande behandlingar och provtagningar. Det blir många kontaktytor både inom sjukhuset så som med röntgen, sjukhustandvården, fysiologiska kliniken, men också utanför. Idag blandar Cytostatikaapoteken alla cellgifter och det innebär daglig kontakt med dem.

– Vi är en bra personalgrupp med högt i tak. Som ny får man en bra introduktion och vi har bra kunskapsutbyte kollegor emellan, man lär sig något varje dag. Vi som jobbar med hematologi har ett tätt samarbete mellan avdelningen och mottagningen, vi arbetar utifrån ett team och har kurator, sjukgymnast och dietist knutna till oss. Vi har också mycket kontakt med Blodcentralen då vi dagligen ger blodtransfusioner. 

– Dessutom har vi ett avlångt län med länssjukhuset i ena änden och vissa patienter som måste ta sig långa sträckor. Det finns många duktiga kommunsköterskor ute i kommunerna som hjälper till att ge vissa behandlingar i hemmet. Det innebär att vi måste koppla in transportenheten på sjukhuset som kör ut medicinen till hälsocentralerna så sköterskorna kan hämta medicinen.

Akutvård, teknik och möten med människor

På avdelningen lär man känna sina patienter. En del stannar för resten av sina liv och en del är här några månader för behandling. Variationen av patienterna är stor men oavsett, så får man en relation till dem.

– Man kan träffa en patient som precis har fått ett glädjebesked att hen har svarat bra på behandlingen för att sedan träffa en patient vars värld precis har rasat samman efter ett cancerbesked. Och det är just är mötena med människorna som gör att jag jobbar här. Man vill göra sitt bästa för varje patient.

– Jag minns särskilt en händelse från en patient som vi hade under lång tid. Han ringde mig och berättade att jag hade gjort det lättare för honom att gå igenom behandlingen. Då visste jag att jag hade gjort skillnad och allt jag kunnat för honom. 

Förutom patientmötena är även den medicintekniska delen av arbetet en viktig komponent. Det händer mycket inom området hematologi och att arbeta med någonting som utvecklas är positivt tycker Simon.

– Det gäller att hålla sig á jour med nya behandlingar. Man måste läsa på om nya läkemedel och om deras effekter och biverkningar. Man vet aldrig i förväg hur patienten reagerar på en behandling. Ibland uppstår det akuta situationer och det är också en del till varför jag gillar att jobba här.