Sesse Östergaard Nielsen, sjuksköterska

Möt Sesse Östergaard Nielsen, sjuksköterska

Vad skulle du välja om du fick prova att jobba med någonting annat?

Sesse har arbetat som sjuksköterska sedan 2016. Under sitt första år på Västerviks sjukhus hospiterade hon på operations- och intensivvårdskliniken och blev intresserad av arbetet som anestesisjuksköterska.

Nu har Sesse en prova på-tjänst, vilket innebär att hon under fyra månader arbetar i nära samarbete med en anestesisjuksköterska på operations- och intensivvårdskliniken i Västervik.

Efter sommaren vill hon börja på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning anestesi.

– Jag tycker prova på- tjänsten är en fantastisk möjlighet! Jag har redan lärt mig hur mycket nytt som helst som gör att jag kommer var väl förberedd för utbildningen. Nu slipper jag oroa mig för att jag utbildar mig till någonting som sedan inte alls är vad jag hade förväntat mig.  Jag är glad att jag tog chansen och sökte till prova-på tjänsten och till specialistutbildningen.

– Anestesi är intressant av flera anledningar. Dels tycker jag det är spännande och utmanande med de potenta läkemedel och avancerade medicintekniska produkter man måste behärska, liksom den fördjupade förståelse man måste utveckla för anatomi och fysiologi. Det är också ett yrke som är mer varierat än vad de flesta tror. Och det är alltid roligt med variation!

Uppdaterad 16 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet