Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Överläkaren Mårten

Möt Mårten Forssén, överläkare i radiologi

Mårten Forssén arbetar som radiolog på radiologiska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar och har gjort det sedan 10 år tillbaka.

– Jag jobbar mycket med patienter och med ingrepp. Alltså att man stoppar in slangar i blodkärl och ballongvidgar trånga partier i blodkärl. Vi stänger av blodkärl, stoppar en blödning eller liknande. Vi jobbar också med gallvägar, urinvägar och dränering av andra infekterade områden, säger Mårten.

Området radiologi var inte helt självklart utan Mårten kom in på radiologi genom en valfri placering på röntgen i kombination med att det fanns bra personer på radiologiska kliniken som tyckte jobbet var roligt och det smittade av sig. 

Vad är det som lockar med att arbeta som läkare inom radiologi?

– Jag jobbar inom en subkategori inom röntgen som är mer interventionsinriktad och när det gällde den biten så märkte jag väl efter ett tag att jag tyckte att detta var roligt. Men annars är det som intresserar med röntgen från början att det är ganska brett och att man behöver kunna både anatomi, fysiologi och patologi och olika organområden och specialiteter eftersom vi, åtminstone på den här storleken av sjukhus, är inriktade mot flera olika kliniker och behöver kunna lite av varje.

Hur skulle du beskriva arbetsplatsen med kollegor?

– Vi har en trevlig arbetsplats. Lite lagom stor. Man kan prata med alla och ingen intern fientlighet på något vis. Största nackdelen med arbetsplatsen egentligen är väl att vi har lite få fönster men det är ju trots allt röntgen. Men i övrigt är det en bra arbetsplats, säger Mårten och ler.

Mårtens främsta arbetsuppgifter är interventionsbiten med slangar och ledare, men med tanke på storleken av sjukhus så behöver han också göra bildgranskningar ibland. Då gäller det tolkning av CT-bilder eller slätröntgenbilder men också förberedelser inför olika ronder med andra kliniker. Sen ska även multidisciplinära konferenser förberedas och hållas.

Arbetar ni mycket över avdelningsgränserna, dvs. med andra kliniker/mottagningar?

– Ja, jag tycker det. Även om vi kanske för det mesta sitter hos oss rent fysiskt så har vi kontakt med alla andra avdelningar. Vi får ju remisser från gyn, primärvård, kärlkirurg, geriatrik och allt möjligt. Då måste vi ha kontakt med dels patienterna, dels remittenterna, men också kontakt med avdelningarna när det gäller hämtning/lämning, förberedelser och eftervård. Sen är vi ju ibland ute och rör på oss också om det t.ex. behövs något ultraljud uppe på IVA eller för den delen lägga in något dränage på någon patient som inte kan komma till röntgen.

Varför tycker du att man ska jobba här hos er?

– De flesta som är här verkar tycka att det är en trevlig arbetsplats. Folk har ganska lätt för att jobba tillsammans här och det är en ganska vanlig missuppfattning att vi bara sitter och tittar på bilder på röntgen men det är mycket annat också. Det är en ganska stor variation i arbetet. För min del var det också storleken på sjukhuset och där tror jag att vi har en fördel gentemot både mindre och större sjukhus. Man får behålla bredd samtidigt som man kan gå lite mer på djupet också.

Mårten berättar att det är en teknikinriktad specialitet med stora, dyra maskiner och just nu är radiologiska kliniken i en expansiv fas där det sker en utökning av maskinparken, med både PET/CT och en ny MR-kamera. Sen planeras det också en förnyelse av Angiolabb och det kommer att resultera i ett annat undersökningspanorama och det kan leda till att radiologiska kliniken kan göra undersökningar som de tidigare haft svårt att göra.

Läs mer