Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Möt Lina Hellström, apotekare

Möt Lina Hellström, apotekare

Lina är en av många apotekare som har valt att jobba i vården. Det innebär att hon arbetar i team tillsammans med andra och i direkt kontakt med patienten.

Tidigare har Lina forskat inom sitt område och har nytta av sina erfarenheter i det dagliga arbetet. Ett år efter avslutad forskarutbildning började hon arbeta i dåvarande Landstinget i Kalmar län.

– Jag sökte mig hit för att jag ville jobba för att förbättra läkemedelsanvändningen i vården.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– En central del av mitt arbete är att träffa patienter och tillsammans med övriga på avdelningen eller mottagningen göra läkemedelsgenomgångar i syfte att förbättra patienternas läkemedelsbehandling. Vi använder ofta motiverande samtal för patienten ska känna sig trygg med behandlingen och kunna ta sina läkemedel enligt ordinationen.

– Det blir också en del tid framför datorn för att samla fakta ur journalen för att kunna göra en så grundlig bedömning som möjligt för läkaren att ta ställning till. På eftermiddagarna blir det ofta administrativt arbete eller telefonkontakt med patienter jag tidigare träffat på mottagning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag har så varierande uppgifter och känner att jag kan göra skillnad för enskilda patienter. Jag trivs också med att ständigt ställas inför nya frågeställningar och utmaningar vilket gör att jag utvecklas och lär mig nya saker dagligen. Jag har också fått möjlighet att fortsätta bedriva klinisk forskning inom mitt område.

– Rent generellt finns stor variation i vårt jobb. Några av oss har uppdrag inom terapigrupper och med att ge information och utbildning till läkare.

Hur ska man vara för att passa in i din roll?

– Man bör vara lyhörd och öppen för att skapa ett gott samarbetsklimat med såväl övrig vårdpersonal som patienter. Det krävs också att man är strukturerad och noggrann. Men allra viktigast är kanske att kunna kombinera sin teoretiska kunskap om evidensbaserad läkemedelsbehandling med ett empatiskt förhållningssätt - och att sätta patientens behov i centrum!