Jobba med IT

Med 7000 användare, 1200 servrar, 200 IT-system och cirka 160 medarbetare kan vi stolt säga att vi är Kalmar läns största och mest komplexa IT-arbetsplats.

Att arbeta med IT i Region Kalmar län är speciellt och unikt, på flera sätt. Den IT vi levererar syftar till att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, bildningsverksamhet och regional utveckling i hela länet. Alla dessa verksamheter är idag mer eller mindre beroende av någon form av IT-system och det är extra viktigt att denna utrustning fungerar, eftersom det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

För oss handlar IT om verksamhetsutveckling, funktionalitet, användarnytta och hur vi kan utveckla nya IT-lösningar för att i slutändan underlätta för våra invånare och patienter och ge dem ett friskare, tryggare och rikare liv. Det är det som driver oss i allt vi gör.