Våra folkhögskolor

Vi har fyra folkhögskolor runt om i länet som drivs i Region Kalmar läns regi.

Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling. För att få fler människor i arbete gör vi också insatser för att underlätta nyanländas etablering i Sverige. Våra folkhögskolor erbjuder till exempel etableringskurser, allmänna kurser för grundskole- och gymnasiekompetens samt svenska för sjukvårdsutbildade. 

Gamleby folkhögskola

På Gamleby folkhögskola kan du yrkesutbilda dig till fritidsledare eller lärarassistent. Du kan också välja vår yrkeshögskoleutbildning (YH) i TV-produktion, känd som GTV Gamleby. Du kan välja allmän kurs som ger behörighet till högre studier eller profilkurser inom fotografi och textil design.

Skolan har också kortare studiemotiverande kurser, samt etableringskurser för nyanlända.

kontakt

Gamleby folkhögskola

Besöksadress

Loftagatan 36
Gamleby

Postadress

Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
594 32 Gamleby

Högalids folkhögskola

Våra allmänna kurser erbjuder ämnen på olika nivåer, de särskilda kurserna är för dig som vill fördjupa ett intresse. Ditt schema anpassas efter dina behov och har du läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi extra stöd. IT är ett naturligt redskap i den pedagogiska vardagen. Våra utvärderingar säger att vi är bra på att stärka deltagares självförtroende.

Vi har ett brett kursutbud för vuxenstuderande. Läs in behörigheter för vidare studier, fördjupa ett musikintresse eller förbered dig för ett jobb.

Högalid har också etableringskurs och kurs för utrikesfödda med medicinsk utbildning.

kontakt

Högalids folkhögskola

Besöksadress

Högalids folkhögskola
Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar

Postadress

Högalids folkhögskola
Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar

Vimmerby folkhögskola

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och svenska för invandrad vårdpersonal (SVIV) är en del av vår verksamhet.

Studierna på allmän kurs kan leda till behörighet på grundskole- och gymnasienivå samt tre yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. I all undervisning kan stöd ges åt deltagare med annat modersmål än svenska samt till deltagare med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli. Dessutom omfattar verksamheten kortkurser och konferenser.

kontakt

Vimmerby folkhögskola

Besöksadress

Bryggaregatan 8
Vimmerby

Postadress

Vimmerby folkhögskola
Box 24
598 21 Vimmerby

Ölands folkhögskola

På Ölands folkhögskola kan du läsa allmän kurs svenska som andraspråk. Det passar dig som har ett annat modersmål än svenska.

På allmän kurs med inriktning kan du läsa in högskolebehörigheter och få ett omdöme som ger dig rätten att söka till högskole- och universitetsutbildningar i den särskilda folkhögskolekvoten. Våra inriktningar på allmän kurs är film, bild, hälsa och praktisk inriktning.

Allmän kurs fördjupning Hållbar utveckling är för dig som har godkänt i de flesta kurser som krävs för grundläggande behörighet och har siktet inställt på högskola eller universitet. Kursens temaarbeten utgår från FNs Agenda 2030.

På våra profilkurser har du möjlighet att fördjupa dig i och utveckla ett intresse som Design, Dokumentärfilm, Hållbar utveckling, Konst, Scenkonst eller Skrivande.

kontakt

Ölands folkhögskola

Besöksadress

Ölands folkhögskola
Skogsby 144

Postadress

Ölands folkhögskola
Skogsby 144
386 93 Färjestaden

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser