Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Utbildning och kompetens

Vi samverkar med kommuner, näringsliv och statliga myndigheter för att utreda vilka behov länets arbetsmarknad har.

Målet är att bättre kunna matcha näringslivets och samhällets behov av att hitta människor med rätt kompetens till rätt arbete. Tillsammans med länets kommuner och Linnéuniversitetet arbetar vi också för att få tillgång till fler eftergymnasiala utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. En del i detta är att verka för fler yrkeshögskolekurser i länet. För att få in fler människor i arbete gör vi också insatser för att underlätta för nyanlända att etablera sig i Sverige. Till exempel erbjuds allmänna kurser för grundskole- och gymnasiekompetens samt svenska för sjukvårdsutbildade vid Region Kalmar läns folkhögskolor.

För dig som arbetar med utbildningsfrågor och kompetensförsörjning

På vår webbplats för regional utveckling i Kalmar län kan du bland annat läsa hur vi samordnar arbetet med kompetensbehov, utbildning, validering och inflyttningssatsningen Fler till Kalmar län.