Resor och kollektivtrafik

Vi ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Det betyder att vi planerar och utvecklar dina möjligheter att resa kollektivt.

Vårt uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kalmar län är länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera, driva och utveckla kollektivtrafiken. Region Kalmar län fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Vi beslutar också om allmän trafikplikt vilket innebär en långsiktig garanti av trafik på viktiga sträckor.

Kalmar Länstrafik är en förvaltning inom Region Kalmar län och har ett övergripande ansvar för landsbygdsbussar, stadsbussar, Kustpilen, Öresundståg, Krösatåg och serviceresor i länet. 

Samhällsplanering och infrastruktur

Öppna alla mappar Stäng alla mappar