Näringsliv

Vår uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta vardagen för dig som företagare. Arbetet pågår inom flera olika områden.

Vi samverkar med andra aktörer, främst inom länet, men också med våra grannlän och nationellt. Genom vårt företagsstöd stödjer vi regionala utvecklingsprojekt och mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Vi medverkar också i olika internationella satsningar, bland annat i Kina och via representation i Bryssel.

Läs mer

För dig som arbetar med näringslivsfrågor

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat om besöksnäringen, länets livsmedelsstrategi, vårt arbete med landsbygdsutveckling, Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel och Småland China Support (Shanghai).