Miljöarbetet inom Region Kalmar län

Vår verksamhet ska stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar. Vår vision är: Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Vårt arbete ska bidra till en hållbar utveckling och minska den negativa miljöpåverkan. Strategiska insatser på olika områden är förutsättningar för att förverkliga detta. Som stöd i detta finns Verksamhetsplan hållbarhet. I den egna organisationen är varje verksamhet ansvarig för att följa gällande lagstiftning och de andra krav som ställs. Verksamheternas mål bidrar till regionens övergripande hållbarhetsmål.

För att arbeta på ett strukturerat sätt med miljöfrågor har Region Kalmar län valt att arbeta utefter miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. I verksamheten finns både certifierade enheter och diplomerade.

Uppdaterad 28 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet