Miljö och hållbarhet

Miljöfrågorna är en viktig del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Kalmar län har satt upp 110 miljömål.

Vi prioriterar fyra områden i länets miljöarbete: vatten sjöar och hav, en fossilbränslefri region, en giftfri vardag och värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Arbetet för att förverkliga målen bedrivs på många olika nivåer och av många olika aktörer. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har ansvaret för samordningen av det regionala miljömålsarbetet.

För dig som arbetar med miljöfrågor

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat om vårt arbete med Fossilbränslefri region, vatten, sjöar och hav samt inom Klimatsamverkan Kalmar län.