Kreativt klimat för kulturskapare

Vi vill ta vara på de möjligheter konst och kultur kan ge genom att erbjuda goda förutsättningarna för kulturskapare att etablera sig och verka i vårt län.

Kulturfrågorna ingår nu i den regionala utvecklingsförvaltningen och vi ska arbeta för att tydliggöra dess roll i samhällsutvecklingen. Vårt mål är att bredda samverkan mellan företag, kommuner, utbildningar och forskning för att skapa ett innovativt och kreativt företagsklimat. Genom medvetenhet om hur konst och kultur kan tillföra viktiga värden skapas efterfrågan och skäliga ersättningar för konstnärligt arbete.

Konsten i samhället

Konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer där vi dagligen vistas påverkar bilden av vårt samhälle. Konsten speglar historiska och kulturella dimensioner och bygger broar mellan människor med olika kulturella bakgrunder. I Kalmar län har vi en antagen konstpolicy som alltfler kommuner också arbetar utifrån.

Uppdaterad 17 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet