Vi förvaltar och utvecklar kulturen

Vi arbetar för att du ska ha tillgång till ett rikt, varierat och offentligt finansierat kulturutbud.

Kultur fyller flera funktioner i samhället och bidrar på olika sätt till kreativitet, nya tankesätt och samhällsutveckling. Kultur hjälper oss att förstå vår samtid, ger oss möjlighet att utveckla våra sinnen och reflektera över vad det är att vara människa.

Vårt uppdrag är att se till att kulturen är en naturlig del i din vardag. Arbetet utgår från Kalmar läns regionala kulturplan som är framtagen tillsammans med länets kommuner, länsstyrelsen, kulturorganisationer, föreningar och civilsamhället. I planen redogör vi för Kalmar läns regionala förutsättningar och för vilka kultursatsningar som vi vill prioritera under kommande år.

För dig som arbetar med kultur

Du som arbetar med kulturfrågor eller relaterade frågor hittar mer information på webbplatsen för regionala utvecklingsfrågor. Där hittar du bland annat mer om kulturplanen, offentlig konst, Regionsamverkan Sydsverige och pågående kulturprojekt.