Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Vi förvaltar och utvecklar kulturen

Vi arbetar för att du ska ha tillgång till ett rikt, varierat och offentligt finansierat kulturutbud.

Kultur fyller flera funktioner i samhället och bidrar på olika sätt till kreativitet, nya tankesätt och samhällsutveckling. Kultur hjälper oss att förstå vår samtid, ger oss möjlighet att utveckla våra sinnen och reflektera över vad det är att vara människa.

Vårt uppdrag är att se till att kulturen är en naturlig del i din vardag. Arbetet utgår från Kalmar läns regionala kulturplan som är framtagen tillsammans med länets kommuner, länsstyrelsen, kulturorganisationer, föreningar och civilsamhället. I planen redogör vi för Kalmar läns regionala förutsättningar och för vilka kultursatsningar som vi vill prioritera under kommande år.

Övergripande mål i Kalmar läns kulturplan:

 • Kultur i hela länet - Det ska vara möjligt att ta del av professionell kultur oavsett var i länet man bor.
 • Kultur till barn och unga - Barn och unga ska få ta del av offentlig kultur inom skolan, biblioteken, musik- och kulturskolor och föreningar.
 • Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur - Våra regionala kulturverksamheter medverka till ett jämställt och jämlikt och tillgängligt samhälle och för en socialt hållbar utveckling.
 • Kreativt klimat för kulturskapare - Det ska finnas goda förutsättningar för kulturskapare att utbilda sig, etablera sig och verka inom kulturområdet.

Region Kalmar län stödjer den regionala kulturen inom:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd.

Organisationer som erhåller verksamhetsbidrag medverkar till att de övergripande och specifika målen i Region Kalmar läns kulturplan och de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. 

För dig som arbetar med kultur och bibliotek

Du som arbetar med kulturfrågor hittar mer information på vår webbplats för regional utveckling. Där hittar du bland annat mer om kulturplanen, offentlig konst, kulturstöd och verksamhetsbidrag. Där finns också information till dig som arbetar på länets folkbibliotek.