Internationellt arbete

Vi arbetar internationellt inom Östersjöregionen, Europeiska Unionen samt med Kina. Syftet är att stärka länets utveckling.

För att vi ska kunna ta tillvara på länets möjligheter krävs att vi känner våra styrkor och svagheter och att vi har en god kunskap om omvärlden. Att samverka internationellt är en förutsättning för att lyckas med det. Region Kalmar läns internationella arbete bedrivs på olika plan, vissa insatser görs inom ett specifikt område och annat är mer övergripande.

För dig som arbetar med internationella frågor

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat om Euroregion Baltic (ERB), Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel, Smålands Shanghaikontor och South Baltic (Södra Östersjöprogrammet).