Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Kvinnlig glasblåsare som formar varm glasmassa.

Innovation och forskning

Vi samordnar aktiviteter som stärker länets innovationsklimat och driver framstående forskning inom flera av våra verksamhetsområden.

Region Kalmar läns forskning är viktig för att nå vår vision; tillsammans för ett friskare och tryggare och rikare liv. Den har ett stort värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov och utmaningar hos regionens invånare.

För dig som arbetar med innovationer

Du som arbetar med näringsliv och innovationer hittar mer information på vår webbplats för regional utveckling. Där finns bland annat information om testbädd för innovation inom e-hälsa.

För dig som arbetar med forskning

Du som arbetar med frågor inom forskning hittar mer information på vår webbplats för vårdgivare. Där hittar du bland annat information om datauttag för forskningsändamål och vilka medel till forskningsprojekt som finns att söka.