Kvinnlig glasblåsare som formar varm glasmassa.

Innovation och forskning

Vi samordnar aktiviteter som stärker länets innovationsklimat och driver framstående forskning inom flera av våra verksamhetsområden.

Region Kalmar län ska vara en plats där det är enkelt att förverkliga sina idéer. För att stimulera innovationsförmågan i länet har vi tillsammans med ett antal samarbetspartner tagit fram "Innovationsagenda Kalmar län 2015-2020". Strategin handlar om hur vi kan förbättra och stärka länets innovationsklimat och hur vi tillsammans gör Kalmar län till en plats där det är enkelt att förverkliga och sprida sina idéer.

För att förbättra hälsa och livskvalitet för våra länsinvånare är det även viktigt för oss att satsa på forskning. Vi bedriver verksamhetsnära forskning och strävar efter att ha många medarbetare med egen erfarenhet av forskning.

För dig som arbetar med forskning eller innovation

Du som arbetar med frågor inom forskning eller innovation hittar mer information på Vårdgivarwebben. Bland annat forskningsanslag för dig som är intresserad av att söka medel för forskningsprojekt, eller datauttag för forskningsändamål.