Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Vårt folkhälsoarbete

Region Kalmar län arbetar brett för en förbättrad och jämlik hälsa för hela befolkningen i Kalmar län.

Här är några områden vi arbetar med just nu.

Det tidiga livets villkor

Vi arbetar med att stödja barn, unga och familjer till en god hälsa.

Kunskaper, kompetens och utbildning

Vi samverkar med andra aktörer kring återkommande folkhälsoenkäter. Resultatet ger oss information om var vi ska ha riktade respektive generella insatser för att skapa en god livsmiljö för dig som invånare.

Vi informerar också om folkhälsans utveckling och hållbarhetsvinster av preventivt arbete.

Levnadsvanor

Vi ger stöd till de personer som arbetar med livsstärkande levnadsvanor till dig som invånare.

Kontroll, inflytande och delaktighet

Vi samverkar med olika grupper för att få ett bredare perspektiv som är nödvändigt för att nå ett bra resultat.

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vi stödjer verksamheterna i arbetet för en mer jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

För dig som samarbetar med oss inom folkhälsa

På vår webbplats för regional utveckling hittar du fördjupad information om vårt folkhälsoarbete.