Digital omställning

Vi arbetar med digital samhällsutveckling genom att med hjälp av IT skapa förutsättningar för en effektiv samverkan i länet.

Vi arbetar för att Kalmar län ska vara rustat för att möta framtidens utmaningar och dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Det är inte enbart den privata sektorn som måste effektiviseras för att klara konkurrensen. En väl fungerande offentlig sektor är också en förutsättning, inte bara för enskilda människors trygghet och välfärd, utan också för verksamheter som skapar tillväxt.

Ett stabilt och snabbt bredband är en annan förutsättning för att skapa attraktivitet och locka invånare och företag till länet.

I den regionala digitala agendan har vi prioriterat de områden som vi tillsammans med ett antal aktörer arbetar efter för att nå en hållbar digital omställning.

För dig som arbetar med frågor om digital omställning och e-samhället

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat om Regional digital agenda och om vårt arbete med bredbandsfrågan med mera.