Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är sammanställningar av mått som syftar till spegla helheten inom vård, omsorg och folkhälsa.

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Sedan 2018 publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Hälso- och sjukvårdsrapporten.

Öppna jämförelserapporter finns inom:

 • Hälso- och sjukvård
 • Hälso- och sjukvård, övergripande indikatorer
 • Jämlik vård
 • Jämställd vård
 • Kroniska sjukdomar
 • Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Vård och omsorg om äldre
 • Cancersjukvård
 • Läkemedel
 • Säker vård

Öppna jämförelser

Öppna alla mappar Stäng alla mappar