Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Patientsäkerhetsberättelse

Region Kalmar län gör årligen en patientsäkerhetsberättelse som beskriver arbetet för att stärka patientsäkerheten och visar på uppnådda resultat.

Enligt patientsäkerhetslagen ska vi som vårdgivare senast den 1 mars varje år skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som har gjorts för att identifiera, analysera och så långt som möjligt begränsa risker samt för att minska antalet händelser. Berättelsen ska även beskriva vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelse

Öppna alla mappar Stäng alla mappar