En mamma tittar glatt på sin son

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en framgångsrik kontraktsmetod för att förebygga tobaksbruk bland högstadieelever.

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det under tonårstiden. Om man avstår från tobak under denna tid är chansen att förbli tobaksfri hela livet mycket stor. Tobaksfri duo är en kontraktsmetod som används för att förebygga tobaksbruk hos högstadieelever. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Metoden är dessutom vetenskapligt utvärderad. Maria Nilson, Umeå Universitet, utvärderade metoden i sin avhandling "Promoting health in adolescents – preventing the use of tobacco".

Arbetet med Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993 – och har sedan dess spridits nationellt. I Kalmar län drivs verksamheten av Folktandvården i samarbete med länets skolor och kommuner. Ansvariga för arbetet inom Folktandvården är specialutbildade tandhygienister och tandsköterskor.

Informationsfilmer

Film för föräldrar/närstående

Film för lärare/skolpersonal