En mamma tittar glatt på sin son

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en framgångsrik kontraktsmetod som vi jobbar med för att förebygga tobaks- och nikotinbruk bland länets högstadieelever.

Det går till så att en vuxen och en högstadieelev skriver ett kontrakt ihop och bildar en tobaksfri duo. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen – ett äldre syskon, en faster, en granne eller en morfar eller en lärare på skolan. Viktigast är att det är en person som känner ansvar för att stödja ungdomen till fortsatt tobaks- och nikotinfrihet.

Vi arbetar med Tobaksfri duo på samtliga av länets högstadieskolor, för att peppa ungdomarna till bästa möjliga hälsa och ett tobaks- och nikotinfritt liv. De flesta ungdomar som börjar använda tobak och nikotin gör det under tonårstiden. Om du avstår från tobak och nikotin under denna tid är chansen att förbli tobaks- och nikotinfri hela livet mycket stor.

Efter att ha tecknat ett kontrakt kan eleven varje vår skicka in en försäkran att hen har varit tobaks- och nikotinfri och delta i en vårtävling med fina priser. 

Vill du veta mer?

Film för föräldrar/närstående

Film för lärare/skolpersonal