Vuxen och barn stigscyklar tillsammans i skogen.

Natur och friluftsliv

Vi mår bra av friluftsliv, där naturkontakten främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Kalmar län ska ha ett rikt friluftsliv, tillgängligt för alla.

Friluftsliv och fysisk aktivitet

I Kalmar län är det aldrig långt till äkta natur, vilket kan vara en livsnödvändighet för många. Naturen är öppen för alla och ger oss möjlighet återhämtning och bättre hälsa. De flesta former av friluftsliv betyder nämligen fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. I länet finns flera lättillgängliga friluftsaktiviteter som paddling, cykling, vandring, klättring som lokala föreningslivet skapar. Tillgången är viktig både för enskilda människan och för samhället i stort. Allemansrätten ger oss frihet under ansvar. Utforska gärna nya fina områden i länet nu när utomhusvistelsen i naturen stärker välmåendet i tider när covid-19-pandemin pågår. I länet finns över hela 200 olika naturreservat.

Forskningen

Den samlade forskningen visar att friluftsliv och att vistas i friluftsområden leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa. Friluftsliv leder till ökad fysisk aktivitet och naturkontakt vilka båda påverkar olika aspekter av hälsa positivt. Friluftsliv och tillgång till friluftsområden har även viktiga effekter för en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för hållbar utveckling i samhället. Både enstaka tillfällen av friluftsliv och regelbundet friluftsliv har positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Friluftslivets år 2021

Region Kalmar län deltar i projektet ”Friluftslivets år” som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och övriga regioner. Naturvårdsverket har det övergripande samordningsansvaret och Länsstyrelsen har uppdrag att på regional nivå samordna insatser som genomförs i respektive län.
Det nationella uppmärksamhetsåret med friluftsliv har som syfte att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Det handlar om att få dig och fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Samtidigt är det ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer och personer som vill delta i arrangemanget. Friluftslivspolitiken handlar mycket om att skapa samhälleliga strukturer för friluftslivet.

Friluftslivets år innebär att i första hand arbeta med det enkla och tätortsnära friluftslivet samt många med olika aktiviteter. Alla organisationer som deltar genomför de aktiviteter som de tycker är bäst. All kommunikation bygger på digital teknik och forskningsbaserad kunskap. Begreppet friluftsliv handlar om en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats - hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete.

Målgrupper för friluftslivets år är personer som är ovana vid att vara ute, nya svenskar och skolbarn i åk 4–6 samt beslutsfattare.

Tolv olika temaområden 2021

Januari - Invigning
Februari - Inspiratörer om friluftsliv
Mars - Friluftskompis
April - Hela Sveriges friluftsdag den 29 april
Maj - Friluftsliv i skyddad natur
Juni - Äta ute
Juli - Sova ute
Augusti - Jag har aldrig…
September - Gilla friluftslivet
Oktober - Lära ute
November - Må bra ute
December - Dialog om friluftsliv