Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Tre personer som promenerar utomhus.

För ett friskare liv

God hälsa är för många det viktigaste i livet. För att hjälpa dig att uppnå det arbetar vi både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Folkhälsoarbetet i Kalmar län handlar om att skapa goda förutsättningar för dig att leva ett rikt och hälsosamt liv. Till exempel handlar det om att göra det enkelt för dig att välja en bra och hälsosam livsstil. På alla våra hälsocentraler finns det en livsstilsmottagning som kan ge dig råd och stöd om du vill förändra dina vanor kring mat, tobak, fysisk aktivitet, alkohol, sömn och stress. Tillsammans med externa aktörer som länets kommuner, Smålandsidrotten och det lokala kultur- fritid och föreningslivet vill vi inspirera till mer fysisk aktivitet och ett friskare liv. Vi följer också upp hur befolkningens hälsa i länet utvecklas. Alla våra samlade insatser ska göra så att du har de bästa möjligheterna till att kunna påverka och ta ansvar för din egen hälsa.

För dig som samarbetar med oss inom folkhälsa

På vår webbplats för regional utveckling hittar du fördjupad information om vårt folkhälsoarbete.