Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration föreställande stiliserade personer i olika färger.

Delta i invånar-, patient-, närstående- och brukarmedverkan

Du som har erfarenhet från hälso- och sjukvård, eller från stöd och omsorg i socialtjänsten kan anmäla ditt intresse för att medverka i utvecklingsarbete.

Dina erfarenheter och perspektiv är värdefulla. Genom att du som invånare, patient, närstående eller brukare medverkar till förbättringar tillsammans med oss blir vården och omsorgen både bättre och säkrare. Det finna olika sätt för dig att medverka: Delta i förbättringsarbete – till exempel genom att berätta om dina erfarenheter, vara med i ett förbättringsteam, i en workshop, i en händelse- eller riskanalys, vid brukarrevisioner, intervjuer eller i fokusgrupper. Vara med i ledningssammanhang – till exempel som medlem i en ledningsgrupp, i process- eller projektplanering eller i Länsgrupp brukarmedverkan. Arbetet med invånarmedverkan sker i samarbete mellan Region Kalmar län, kommuner och Kommunförbundet i Kalmar län. Vill du veta mer om samarbetet. Har du praktiska funderingar?

Frågor och svar

Vem kontaktar jag för att få veta mer?

Du som vill veta mer om vad det innebär att vara med i brukar-, patient och närståendemedverkan kan kontakta: 

Emelie Ingvarsson
Utvecklingsledare
Region Kalmar län
0480-845 36

Dan Webster
Utvecklingsledare
Region Kalmar län
0480-384 35

Daniel Abrahamsson
Utvecklingsledare
Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 22