Illustration föreställande stiliserade personer i olika färger.

Delta i patient-, närstående- och brukarmedverkan

Du som har erfarenhet från hälso- och sjukvård, eller från stöd och omsorg i socialtjänsten kan anmäla ditt intresse för att medverka i utvecklingsarbete.

Dina erfarenheter och perspektiv är värdefulla. Genom att du som patient, närstående eller brukare medverkar till förbättringar tillsammans med oss blir vården och omsorgen både bättre och säkrare.

Det finna olika sätt för dig att medverka:

Delta i förbättringsarbete – till exempel genom att berätta om dina erfarenheter, vara med i ett förbättringsteam, i en workshop, i en händelse- eller riskanalys, vid brukarrevisioner, intervjuer eller i fokusgrupper.

Vara med i ledningssammanhang – till exempel som medlem i en ledningsgrupp, i process- eller projektplanering eller i länets Utvecklingsråd.

Arbetet med patient- närstående- och brukarmedverkan

Uppdaterad 20 september 2019 Lämna synpunkter på innehållet