Utökat hemsändningsbidrag med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 utökar Region Kalmar län möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar.

I gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand inkluderas personer som är 70 år eller äldre men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Observera också att förordningen fortfarande enbart tillåter stöd till hemsändningar där servicen är gles, det vill säga till områden utanför tätorter med max 3 000 invånare.

Det utökade hemsändningsbidraget gäller till och med den 15 december 2020. Kommunerna söker ersättning från Region Kalmar län för de extra hemsändningarna separerat från sina ordinarie hemsändningar. Senast den 15 januari 2021 önskar Region Kalmar län en återrapportering av omfattningen av det extra hemsändningsbidraget under perioden för ett eventuellt beslut om förlängning.

Vid ansökan om utbetalning gäller samma rutiner som vid det ordinarie hemsändningsbidraget.

Uppdaterad 5 november 2020 Lämna synpunkter på innehållet