Tillväxtverkets check för internationalisering

Står ditt företag inför en internationalisering?

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering syftar till att hjälpa företag som vill utveckla sin verksamhet på nya marknader utanför Sverige.

Checken avser i huvudsak tjänster som köps av en extern konsult. Löpande kostnader och investeringar som ingår i företagets normala drift är inte stödberättigande.

Uppdaterad 10 september 2020 Lämna synpunkter på innehållet