Man står och knappar in instruktioner i en maskin i en industrilokal.

Stöd till nyinvestering i byggnader, maskiner eller inventarier

Behöver du nyinvestera i byggnader, maskiner eller inventarier för att ta nästa steg i ditt företags utveckling?

Genom vårt investeringsstöd kan du söka bidrag för en sådan investering.

Stödet riktar sig till små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor och som verkar på en marknad som sträcker sig utanför Kalmar län.

Syftet med stödet är att främja investeringar som bidrar till en hållbar tillväxt. Investeringarna ska utgöra ett tydligt utvecklingssteg för företaget.

Vi prioriterar investeringar som bidrar till:

  • att företagets verksamhet blir mer hållbar.
  • att företaget når nya marknader, gärna internationellt.
  • stärker företagets konkurrenskraft och bidrar till ökad sysselsättning i Kalmar län.
Uppdaterad 2 juni 2022 Lämna synpunkter på innehållet