Dekorativ bild

Stöd till företag med koppling till kriget i Ukraina

Här samlar vi information om de stöd företag i Kalmar län kan få via Region Kalmar län med anledning av kriget i Ukraina.

Behöver ditt företag anlita extern specialistkompetens för att utreda frågor kopplade till kriget i Ukraina? Läs mer om hur Region Kalmar läns konsultcheck kan användas för att köpa in en sådan tjänst här.

På verksamt.se finns samlad information för företag kopplat till kriget i Ukraina. Läs mer här: Rysslands invasion av Ukraina - verksamt.se

Uppdaterad 11 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet