Regionalt investeringsstöd för investeringar över 25 mkr.

Regionalt investeringsstöd är ett stöd för större investeringar (över 25 miljoner kronor), i materiella tillgångar som byggnationer, maskiner och inventarier.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling.

Stödet kan i Kalmar län endast lämnas i stödområde 3, dvs i kommunerna: Högsby, Emmaboda, Torsås, Hultsfred, Oskarshamn, Västervik.

Detta stöd hanteras av Tillväxtverket. Före en ansökan bör du kontakta Tillväxtverket för mer information.

Kontakt på Tillväxtverket:

Nicklas Lantto
E-post: nicklas.lantto@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 88

Läs mer: Regionalt investeringsstöd - utlysning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Uppdaterad 5 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet