Stöd till nystartade företag

Har du nyligen startat företag eller är i färd med att starta? Kanske ett nystartsstöd kan hjälpa dig med de första investeringarna?

Nystartsstödet är tänkt att hjälpa till i nystartsituationen och avser små investeringar. Löpande kostnader och investeringar som avser företagets normala drift är inte stödberättigade. Nystartsstödet går endast att söka en gång per företag.