Ansökan om konsultcheck

Du ansöker om konsultcheck via Tillväxtverkets webbplats minansokan.se. Under ”Regionens erbjudanden om stöd” väljer du rutan för ”Konsulttjänster”