Stöd till externa konsulttjänster

Behöver du anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag? Genom vår konsultcheck kan du söka stöd för att köpa in en sådan tjänst.

Konsultchecken avser enbart tjänster som köps av en extern konsult. Löpande kostnader och investeringar som ingår i företagets normala drift är inte stödberättigande.

Konsultcheck kan sökas inom följande områden:

  • marknadsutveckling
  • produktutveckling
  • företagsutveckling
  • digital omställning