Investeringsstöd för skärgårdsföretag

Har du ett företag som är beläget på en ö utan fast förbindelse eller kör båt i turisttrafik? Då kan du söka särskilt stöd för investeringar i ditt företag.

Uppdaterad 11 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet