Innovationsfinansiering

När du befinner dig i ett tidigt stadium av produktutveckling och har svårt att hitta riskvilligt kapital.

Det här stödet kan ges till nyskapande utvecklingsprojekt – projekt som är lovande, men där det finns en teknisk och/eller ekonomisk risk. 

Din ansökan bedöms i samarbete med ALMIs innovationsrådgivare.