Fler stöd – en översikt över olika alternativ

Det finns ett antal organisationer, myndigheter med flera som erbjuder stöd till dig som företagare. Här hittar du en översikt över ett antal alternativ.

Finansiering

ALMI företagspartner
Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag

Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet är ett sjuårigt EU-program som ger aktörer och entreprenörer på landsbygden möjlighet att söka bidrag för att starta eller utvidga företag, men också för att höja kompetensen hos företagen. Handläggs av länsstyrelsen.

Tillväxtverket
Stödjer utveckling av företag och har insatser för företag inom bland annat affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande.

Rådgivning/kunskap

Atrinova
Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubator- och demoverksamhet och avknoppningar från industrin, med särskilt fokus på kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet. Atrinova arbetar också med särskilda och fördjupade affärsutvecklingsinsatser.

Coompanion
Coompanion är en företagsrådgivare med särskilt fokus på kooperativa företag.

IUC Kalmar län
Industriellt Utvecklingscentrum. Arbetar med företagsutveckling och yrkeshögskoleutbildning.

Drivhuset
Hjälper nya entreprenörer att driva och starta företag.

Företagarna
Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Partipolitiskt obundna.

Kalmar Science Park
Kalmar Science Park erbjuder tjänster både för dig som är på väg att starta en verksamhet och för etablerade företag som vill utvecklas.

Kalmarsund Promotion
Nätverkande, affärsutveckling, kompetensutveckling för företag i Kalmarsundsregionen. Här ingår också Nyföretagarcentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Verksamt.se
För dig som driver eller vill starta företag. Ett samarbete mellan Bolagsverket,
Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.