Person som sitter och begrundar ett diagram, illustration.

Extra stöd till extern rådgivning

Nu kan företag i Kalmar län med upp till 20 anställda åter söka extra stöd för extern rådgivning kopplat till Covid-19.

Regionen har beviljats EU-medel från regionala fonden Småland och Öarna och med hjälp av detta kan vi åter erbjuda kostnadsfri extern rådgivning för situationer uppkomna på grund av Covid-19.

Extern rådgivning med avtalade konsulter

Vi har tecknat avtal med ett antal konsultfirmor inom områden som ekonomi, juridik, personalfrågor och finansiering. Du kan exempelvis få hjälp vid ansökan om statliga stödpaket eller att gå igenom ekonomin i ditt företag. Max antal rådgivningstimmar per företag uppgår till 8 timmar och stödet kan endast sökas en gång. Denna begränsning gäller även företag som tillhör samma ekonomiska intressegemenskap. Intresseanmälan kan göras till och med sommaren 2021 med reservation för att totalt upphandlat värde ej får överstiga 3 MKR. Rådgivningen måste vara genomförd senast 30 september 2021.

Observera att det endast är de konsulter som Region Kalmar län har tecknat avtal med som du kan använda samt att det krävs ett klartecken från Region Kalmar län för att påbörja konsultationen.

Kriterier för att kunna ta del av erbjudandet:

  • Företaget måste ha sitt säte och bedriva verksamhet i Kalmar län
  • Max 20 anställda
  • Inga registrerade skatteskulder före Corona-pandemins utbrott (till och med mars).
  • Behovet av rådgivning ska vara kopplat till Covid-19

Så här går det till:

  1. Fyll i en intresseanmälan
  2. Vi ger klartecken om alla ovan kriterier är uppfyllda
  3. Välj den konsult som passar utifrån den lista som vi erbjuder
  4. Ta själv kontakt med vald konsult och boka din rådgivning
  5. Genomför aktuell rådgivning

Redovisning av stöd som beviljats 1 april-30 juni

Ladda ned redovisningsblanketten som finns längst ned på sidan och skicka den digitalt till ansokan@regionkalmar.se

Vi vill att du bifogar faktura, en kort lägesrapport från konsult samt betalningsbevis.

EUlogo_regutvfond_2.png