Kulturstipendium

Regionala utvecklingsnämnden delar årligen ut arbetsstipendium och belöningsstipendium till personer, grupper eller organisationer i Kalmar län.