Kulturstipendium

Kulturnämnden delar årligen ut arbetsstipendium och belöningsstipendium till personer, grupper eller organisationer i Kalmar län.