Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

EU-programmet Interreg South Baltic är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

Logo_and_EUemblem.png

Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Programperioden för åren 2014-2020 pågår fortfarande och de sista projekten kommer att avslutas parallellt med att den nya programperioden för 2021-2027 startar upp under 2022.

sb-karta-ny_2014_mellan.jpg

Nyheter samt möjlighet att testa sin projektidé och ställa frågor om det nya programmet inför 2022

13 September – 5 November:

Utlysning för såddfinansiering för Interreg South Baltic är öppen

Programmet öppnar upp den första möjligheten att söka såddfinansiering för att förbereda projektansökningar inför att programperioden 2021-2027 startar under 2022. Utlysningen som öppnar den 13 september och stänger den 5 november riktar sig till dig som vill samla ett partnerskap och utveckla en projektidé kring en gemensam utmaning i South Baltic-geografin.

Mer information om utlysningen hittar du på Interreg South Baltics hemsida www.southbaltic.eu.

Svensk Online-dialog

Bolla din projektidé eller diskutera dina synpunkter på det nya programmet med de svenska kontaktnoderna.

Du som vill ställa frågor eller föra en dialog kring programförslaget är välkommen att koppla upp på möteslänk nedan för att diskutera med oss svenska kontaktpunkter. Det samma gäller om du har en projektidé eller har frågor kring förutsättningarna för ansökan om såddfinansiering. Ingen anmälan krävs utan vi finns tillgängliga kl 8.30-9.30 varje fredag fram till dess att seed money-utlysningen stänger den 5 november. Klicka här för att ansluta till mötet

Aktuella programdokument (på engelska) hittar du här.

En lättläst presentation (på engelska) av programmet hittar du här.

Mål, syfte och vägen framåt

Interreg South Baltic är ett gränsregionalt program som främjat samarbete mellan regioner i södra östersjöområdet sedan 2007. I den senaste programperioden tilldelades programmet närmare 80 miljoner EURO till samarbetsprojekt mellan regioner, kommuner och andra viktiga lokala aktörer i området.

Inför programperioden 2021-2027 har förvaltande myndighet i Polen tillsammans med berörda medlemsstater och regioner tagit fram ett nytt förslag till program. Programdokumentet som arbetats fram av en gemensam programkommitté förväntas lämnas in till kommissionen under januari 2022 för slutligt godkännande. Innan dess genomförs en öppen konsultation där samtliga organisationer som berörs av insatsområdena kan tycka till om innehållet.

De områden som föreslås ingå i programmet är:

  • Innovativa South Baltic - öka innovations och internationaliseringsgraden hos lokala aktörer (och SMF)
  • Hållbara South Baltic – främja hållbar utveckling och blå och grön ekonomi
  • Attraktiva South Baltic – främja en hållbar utveckling av besöksnäringen
  • Aktiva South Baltic - förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan

Programmet väntas kunna öppna sin första utlysning under andra kvartalet 2022.

 

Har du en projektidé, söker samarbetspartner, eller behöver du rådgivning?

Kontakta gärna någon av oss kontaktnoder i programmet, som du finner i vart och ett av våra fyra deltagande län, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne (se South Baltics webbplats).

Notera att det nuvarande programmet inte har fler planerade utlysningar för nya projekt. Däremot planeras ett nytt program till nästa programperiod 2021-2027 med tidigast start 2022. Under tiden finns vi kontaktnoder till som stöd vid utveckling av nya projektidéer och partnersök. På samma sätt är vi stöd till dig som driver projekt i nuvarande programperiod.