Lämna uppföljningsrapport

Rekvisition av kulturprojektmedel ska göras på särskild blankett och kan ske löpande under projektet.

Medlen betalas ut mot redovisning av upparbetade kostnader och utifrån beslutad budget.

Av beviljade medel kan 50 % rekvireras som förskott. Mot redovisning av upparbetade kostnader kan upp till 90 % betalas ut. Resterande 10 % betalas ut efter godkänd redovisning.

Uppföljningsblanketter

Öppna alla mappar Stäng alla mappar