Utbetalning av kulturprojektmedel

För beviljade kulturprojektmedel ska du lämna in en blankett om rekvisition.

Medlen betalas ut mot redovisning av upparbetade kostnader och utifrån beslutad budget.

Av beviljade medel kan 50 % rekvireras som förskott. Mot redovisning av upparbetade kostnader kan upp till 90 % betalas ut. Resterande 10 % betalas ut efter godkänd redovisning.

Blanketter för rekvisition

Öppna alla mappar Stäng alla mappar