Extra utlysning till förstudie och strategi kopplat till Covid-19

Det går nu att söka kulturprojektmedel för förstudier, strategi- och verksamhetsplanering eller fördjupad samverkan utifrån situationen med Covid-19.

Projektmedel kan beviljas till offentliga aktörer, ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Kalmar län (enskilda personer eller företag kan inte vara sökande). Projektmedel kan enbart lämnas till insatser utanför ordinarie verksamhet och ska vara avgränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats.

  • Utlysningen är öppen mellan 23 april - 15 augusti 2020.
  • Beslut kommer att fattas senast 15 september.
  • Projekt kan pågå som längst till 30 april 2021.

Aktuella kriterier för denna utlysning av kulturprojektmedel:

  1. Projekt som ligger i linje med Kulturplan Kalmar län 2022.
  2. Projekt som berör minst två eller flera av länets kommuner
  3. Projekt som berör flera olika konstområden eller
  4. Projekt som gynnar samordningsvinster eller
  5. Projekt som skapar samverkan och nätverk

Max 100 000 kronor

Projektbidrag beviljas med upp till 75 procent av projektets totalkostnad, dock max 100 000 kr, där övrig finansiering kan vara kommunal, statlig, finansieras av den som söker stöd, det vill säga egenfinansiering, eller annan aktör.

Stöd beviljas till köp av extern tjänst för förstudier, strategi- och verksamhetsplanering eller fördjupad samverkan. Egen finansiering kan göras i form av nedlagd tid.

Till ansökan ska en enkel kostnadsberäkning från vald extern konsult bifogas. Utbetalning sker i efterhand när tjänsten är genomförd och betald.

Projektet får påbörjas först efter att ansökan godkänts och beslut fattats. Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald.

Så här söker du stödet

Ansökan görs med hjälp av de två blanketter som ligger längst ner på denna sida.

Uppdaterad 23 april 2020 Lämna synpunkter på innehållet