Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Gestaltningsbild föreställande den nya byggnaden

Nya psykiatrilokaler i Västervik

I direkt anslutning till Västerviks sjukhus byggs nya lokaler för en specialistpsykiatri i utveckling.

Att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser under ett tak öppnar möjligheter för bättre övergångar och ett fördjupat samarbete.

Byggnation pågår nu för den nya byggnaden i sex våningar ovan mark som kommer att inrymma rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri. Totalt rör det sig om cirka 24 500 kvadratmeter nybyggnation. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under 2025.

Stor vikt har lagts vid alla inblandades förståelse för den verksamhet och vård som ska bedrivas i lokalerna. Det har skett genom så kallad Partnering, ett arbetssätt med ett nära samarbete mellan arbetsgrupper från samtliga verksamheter, byggentreprenörer och arkitekt redan i ett tidigt skede av processen.

Live från byggarbetsplatsen

Följ utvecklingen av bygget med 5-minutersintervall via vår kamera på plats.

Gestaltningsbild på hur huset kommer att se ut

Flygbilden överst på sidan visar hur byggnaden kommer se ut från sydost. 

Gestaltningsbild på byggnaden

Gestaltningsbild från nordost.

Foto: Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB