Bildmontage föreställande de nya byggnaderna och Länssjukhuset i Kalmar.

Nya psykiatrilokaler i Kalmar

I direkt anslutning till Länssjukhuset i Kalmar byggs nya lokaler för en specialistpsykiatri i utveckling.

Att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser under ett tak öppnar möjligheter för bättre övergångar och ett fördjupat samarbete.

Första spadtaget för det nya psykiatrihuset togs 1 juni 2018. Inflyttning för verksamheterna beräknas kunna ske tidig vår 2022.

Stor vikt har lagts vid alla inblandades förståelse för den verksamhet och vård som ska bedrivas i lokalerna. Det har skett genom så kallad Partnering, ett arbetssätt med ett nära samarbete mellan arbetsgrupper från samtliga verksamheter, byggentreprenörer och arkitekt redan i ett tidigt skede av processen.

Live från byggarbetsplatsen

Följ utvecklingen av bygget med 5-minutersintervall genom vår kamera på plats

En första bild

Så här kommer huset att se ut. 

Bilden är datorskapad och föreställer en byggnad med ljus fasad och är i olika höjder

Gestaltningsförslag på hur det kan komma att se ut.

Foto: Arkitekterna Krook & Tjäder

Har du frågor om bygget - kontakta oss gärna.