Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Flygbild över Länssjukhuset i Kalmar

Aktuella byggprojekt

Region Kalmar län arbetar dagligen med större och mindre byggprojekt. Här hittar du några av de aktuella projekten som du kan läsa mer om.

Just nu bygger vi för nya lokaler för specialistpsykiatrin i nära anslutning till sjukhuset i Västervik. Genom att vi samlar specialistpsykiatrins alla verksamheter under ett och samma tak skapar vi en modern, välkomnande, patientfokuserad, patientsäker och trygg verksamhet med utvecklingsmöjligheter. Du som patient kommer få smidigare övergångar mellan de olika delarna och verksamheten får vinster i form av bättre samordning. Byggnationerna har föregåtts av ett långt förberedelsearbete med stort verksamhetsinflytande. Samtliga avdelningar inom specialistpsykiatrin har varit involverade i workshops och arbetsgrupper tillsammans med arkitekter och Bygg- och förvaltarenheten för funktionsplanering och utformning.

Frågor och svar

Hur påverkar byggnationerna vägarna och parkeringarna runt sjukhusen?